• 1
Ras och Avelsstrategi (RAS)
Ras och Avelsstrategi (RAS) finns för alla raser i Sverige. Dokumentet är viktigt och visar hur man med strategi och mål
ska nå en hållbarare avel och därmed en friskare individ. RAS för tax ska nu revideras (det görs vart femte år) och vi
välkomnar SöTKs medlemmar att lämna synpunkter till oss i styrelsen. Maila till vår sekreterare
katarina.backlund@backlundgrafiska.se

RAS innehåller rekommendationer. Genom att ta del av dokumentet så ökar också förståelsen varför vi till exempel inte
ska ha för många valpar efter en och samma individ, varför det rekommenderas att inte avla på en tax före tre års ålder med mera.
Alla som har uppfödning bör vara insatta i vad som rekommenderas i RAS.

Eva von Celsing, ordförande
 
Remissvar avseende Svenska Taxklubbens RAS
Svenska Taxklubbens avelskommitté har nu reviderat vårt nuvarande RAS och sammanställt detta med hänsyn tagen till de ändringar och synpunkter som majoriteten på vår senaste avelskonferens i Jönköping den 7:e april önskade. Vi inväntar dock fortfarande Breed Profiles för de små varianterna, detta kommer tillkommer i RAS men vi känner att vi inte kan vänta längre med att skicka det på remiss.
Vi efterfrågar nu synpunkter från samtliga lokalklubbar på det RAS som bifogas och önskar svar senast den 26 maj, 2019.
 
Gällande RAS för tax kan du läsa här.
Utkast (Efter remisssvar, reviderat 2019-05-08) för RAS 2019 finns här. 

Sponsorer

Royal Canin sponsrar SöTK's
aktiviteter under 2019

Övrigt

Labbehjärtat är en ideell förening vars målsättning är att bidra med ekonomiska medel när hunden är i behov vård och den privata ekonomin inte räcker till. Labbehjärtat drivs med hjälp av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt privata gåvor.

Login Form